RIWAX RS 02 COMPOUND MEDIUM 1 KG

RIWAX RS 02 COMPOUND MEDIUM 1 KG
€ 47.99 38.99 € 32.22 exclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
Artikelcode11001-1
Verwijdert krassen met sterke oxidatie op gelcoat en geeft glans. Ook ideaal voor het polijsten na nat schuren met korrelgrootte vanaf 1000. Bij donkergekleurde boten met Polish RS06 napolijsten. Met de hand en machinaal toepasbaar. Siliconenvrij.
Ruim op voorraad
Breng een kleine hoeveelheid product op de licht geschuurde plek aan. Met een polijstmachine (1200 - 1600 rpm op verse lak) en bij voorkeur met een iets vochtige blauwe harde polijstpad of vacht bewerken.

Schudden voor gebruik. Tegen kou beschermen. Niet in de zon verwerken. Bewaren/opslaan: bij + 4° C tot + 30° C.  • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  • EUH066
  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 Verwijderd houden van warmte /vonken /open vuur /hete oppervlakken. — Niet roken.
  • P280 Beschermende handschoenen /beschermende kleding /oogbescherming /gelaatsbescherming dragen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P501* De inhoud verwerken volgens de nationale voorschriften.